Drivers Longshine

Portada » Marcas » Longshine

Controladoras

23/02/03 Longshine LCS-6022 Win 2000, Ms Dos, Win Me, Win 98, Win 95, Win NT 4.0, Win XP
20/02/06 Longshine LCS-6031 Win 98SE, Win 2000, Win NT 4.0, Win XP, Win Me, Win 98, Win 95
20/02/06 Longshine LCS-8033H USB2 NEC Chip Win XP

Módems

20/02/06 Longshine LCS-8056N Win 2000, Win 98, Win Me, Win XP
20/02/06 Longshine LCS-8560VA-A Win NT 4.0, Win 2000, Win 98, Win 95, Win Me, Win XP
20/02/06 Longshine LCS-8560VA-M Win NT 4.0, Win 2000, Win 98, Win 95, Win Me, Win XP
20/02/06 Longshine LCS-8560VPA-A Win NT 4.0, Win 2000, Win 98, Win 95, Win Me, Win XP
20/02/06 Longshine LCS-8560VPA-C Win 2000, Win 98SE, Win 98, Win 95, Win Me, Win XP
20/02/06 Longshine LCS-8560VPA-L Win NT 4.0, Win 2000, Win 95, Win 98, Win Me, Win XP
20/02/06 Longshine LCS-Smard-56-USB Win 2000, Win 98, Win Me, Win XP
20/02/06 Longshine PCI ISDN TA LCS-8051 Win 98SE, Win 2000, Win NT 4.0, Win XP
20/02/06 Longshine PCI ISDN TA LCS-8051A Win 98SE, Win 2000, Win NT 4.0, Win XP
20/02/06 Longshine Smart56US Win 2000, Win 98, Win Me, Win XP

Tarjetas de red

18/11/02 Longshine LCS-8034 (DEC) Win 98
18/11/02 Longshine LCS-8034v1(Via) Win 98
18/11/02 Longshine LCS-8034R3 (Realtek) Win 98
18/11/02 Longshine LCS-8634R3A (Realtek) Win 98
18/11/02 Longshine LCS-8038 TX (DEC) Win 98
18/11/02 Longshine LCS-8534 (PCMCIA) Win 98
18/11/02 Longshine LCS-8634-TB (A) Win 98
18/11/02 Longshine LCS-8034-TB Win 98
18/11/02 Longshine LCS-8034-TB V1 Win 98, Win 2000
18/11/02 Longshine LCS-8038-IX Win 98
18/11/02 Longshine LCS-8034-1A Win 98
18/11/02 Longshine LCS-8034-1B Win 98
18/11/02 Longshine LCS-8634L Win 95
18/11/02 Longshine LCS-8634-MI Win 95, Win 3.1, Win NT 4.0
18/11/02 Longshine LCS-8634-N Win 3.1
18/11/02 Longshine LCS-8634-PB Win 3.1, Win 95, Win NT 4.0
18/11/02 Longshine LCS-8634-PR3 Win 3.1, Win 95, Win NT 4.0, Win NT3.51
18/11/02 Longshine LCS-8834PM-C1 Win 3.1, Win 95
18/11/02 Longshine LCS-8734 Ms Dos
19/09/05 Longshine LCS-8038TXR Win 2000, Win NT 4.0, Win Me, Win 98
27/03/08 Longshine LCS8531R Win XP
20/02/06 Longshine LCS-8031 PCMCIA PCI Wireless Win 98SE, Win 2000, Win NT 4.0, Win XP, Win Me, Win 98, Win 95
20/02/06 Longshine LCS-8031-B PCI Wireless 22 MB Win 98SE, Win 2000, Win NT 4.0, Win XP, Win Me, Win 98, Win 95
20/02/06 Longshine LCS-8031-G PCI Wireless 54MB Win Server 2003, Win 2000, Win XP, Win 98
20/02/06 Longshine LCS-8031-R PCI Wireless 11MB Win 98SE, Win 2000, Win NT 4.0, Win XP, Win Me, Win 98, Win 95
20/02/06 Longshine LCS-8031G2 PCI Wireless 54MB Win Server 2003, Win 2000, Win XP, Win 98
20/02/06 Longshine LCS-8034(DEC) Win NT3.51, Win NT 4.0, Win 98, Win 95, Win 3.1
20/02/06 Longshine LCS-8034-TB V1 Win 2000, Win NT 4.0, Win XP, Win Me, Win 98, Win 95
20/02/06 Longshine LCS-8034-TB R3 Win NT3.51, Win NT 4.0, Win 3.1, Ms Dos
20/02/06 Longshine LCS-8034-TB W2 Win NT3.51, Win NT 4.0, Win 3.1, Ms Dos
20/02/06 Longshine LCS-8034PTB 10 Mbps PCI Card Win 2000, Win NT 4.0, Win 98, Win 95, Ms Dos
20/02/06 Longshine LCS-8034R-T4 4-Port Hub 10 Mbps PCI Card Win 2000, Win NT 4.0, Win 98, Win 95, Ms Dos
20/02/06 Longshine LCS-8034R3(Realtek) Win NT3.51, Win NT 4.0, Win 98, Win 95, Win 3.1
20/02/06 Longshine LCS-8034TB-V 10 Mbps PCI Via Card Win 2000, Win NT 4.0, Win 98, Win 95, Ms Dos
20/02/06 Longshine LCS-8034TB-W 10 Mbps PCI Card Win 2000, Win NT 4.0, Win 98, Win 95, Ms Dos
20/02/06 Longshine LCS-8034V1(VIA) Win NT3.51, Win NT 4.0, Win 98, Win 95, Win 3.1
20/02/06 Longshine LCS-8037-TX 10/100/1000 Win 2000, Win NT 4.0, Win XP, Win Me, Win 98, Win 95