Drivers Soyo

Portada » Marcas » Soyo

Placas base

18/11/02 Soyo 6BA+ Win 95, Win 98, Win NT 4.0
18/11/02 Soyo 6BB Win 95, Win 98, OS/2, Win NT 4.0
18/11/02 Soyo 6BA Win 95, Win 98, Win NT 4.0, OS/2
18/11/02 Soyo SY-7vba133U Win 2000, Win NT 4.0, Win XP, Win Me, Win 98, Bios, Win 98SE
18/11/02 Soyo 5EMA Win NT 4.0, Win 98, Win 95
22/12/02 Soyo SY-5EHM v1.1 Bios, Win 2000, Win Me, Win 98, Win 95, Win NT 4.0, Win XP
14/02/03 Soyo SY-7VCA Win 2000, Win Me, Win 98, Win 95, Win NT 4.0, Win XP, Bios
20/03/03 Soyo SY-7IWB Win 2000, Win NT 4.0, Win Me, Win 98, Win 95
28/04/03 Soyo SY-6VBA133 Bios, Win 2000, Win NT 4.0, Win XP, Win Me, Win 98, Win 95
29/06/03 Soyo SY-7VBA133 Win 2000, Win NT 4.0, Win XP, Win Me, Win 98, Bios
05/10/03 Soyo SY-7VEM Win 2000, Win NT 4.0, Win XP, Win Me, Win 98, Bios
13/10/03 Soyo SY-K7VLM-B Win 2000, Win NT 4.0, Win XP, Win Me, Win 98, Win 98SE, Bios
01/03/04 Soyo SY-5SSM Bios, Win NT 4.0, Win 98, Win 95, GNU/Linux
01/03/04 Soyo SY-5SSB Bios, Win NT 4.0, Win 98, Win 95, GNU/Linux
12/06/05 Soyo SY-6VCA Win 2000, Win NT 4.0, Win XP, Win Me, Win 98, Bios
24/02/05 Soyo K7ADA Bios
29/11/06 Soyo SY-P4VGM Win XP, Win Me, Win 98SE, Win 2000, Win 98, Win NT 4.0, Win 95
04/11/07 Soyo SY-7VBA133 Win XP, Win Me, Win 98, Win 2000
17/07/09 Soyo SY-P4VDA Win 2000, Win 98, Win 98SE, Win Me, Win NT 4.0, Win NT3.51, Win XP